Wyjazd do PWSTE w Jarosławiu

9 kwietnia 2019r. grupa młodzieży z naszej szkoły uczestniczyła w zorganizowanym przez pedagoga szkolnego Małgorzatę Krupę i nauczyciela przedmiotów zawodowych Alicję Chudzik wyjeździe do Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, gdzie uczestniczyła w prelekcji pt. ,,Przemoc rówieśnicza. Nie reagujesz – akceptujesz”. Prelekcje prowadzone przez psychologa oraz kuratora sądowego okazały się niezwykle ciekawe. Poruszane były zagadnienia dotyczące uczestników przemocy: sprawcy, ofiary i świadków, jak też i prawne aspekty zjawiska przemocy. Młodzież miała możliwość aktywnego udziału poprzez anonimowe wyrażenie swoich doświadczeń w zakresie agresji i przemocy. Niezwykle poruszająca okazała się refleksja, że – jako świadkowie – mamy ogromną większość i moc, by powstrzymać przemoc. Musimy jednak reagować… Nasz brak reakcji może bowiem dla sprawcy oznaczać przyzwolenie…