ZNAMIĘ! ZNAM JE?

Nasza szkoła odpowiedziała na apel Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie i przystąpiła do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka skóry pt. ,,Znamię! Znam je?”. Koordynatorem programu została pani pedagog Małgorzata Krupa. We współpracy z wychowawcami klas we wszystkich oddziałach szkoły przeprowadzono lekcje poświęcone czerniakowi z wykorzystaniem materiałów edukacyjno-profilaktycznych opracowanych przez Akademię Czerniaka – sekcję Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Uczniowie poznali zasady profilaktyki czerniaka. Dzięki filmowi edukacyjnemu zdobyli umiejętności przeprowadzania samobadania skóry – różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE.

Jest to wiedza niezwykle ważna i cenna, którą chcemy się dzielić ze wszystkimi, dlatego zachęcamy najbliższych: rodziców, krewnych i znajomych do samobadania skóry i innych działań profilaktycznych w celu ochrony swojego zdrowia i życia.

Materiały programu dostępne są pod linkiem :

https://www.akademiaczerniaka.pl/