REKOLEKCJE NA KALWARII PACŁAWSKIEJ

Czas Wielkiego Postu dla wielu z nas jest czasem odnowy duchowej, nawiązywania na nowo relacji z Panem Bogiem. Wśród codziennych wydarzeń potrzebujemy czasu, w którym możemy się zatrzymać, poddać się chwili refleksji nad własnym życiem, a także zweryfikować swoją bliskość z Bogiem. Takim czasem dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie były Rekolekcje szkolne, które odbyły się 26 marca 2019 roku w Kalwarii Pacławskiej. Ponad 60 uczniów miało okazję do spotkania się z Panem Bogiem u stóp Matki Bożej Kalwaryjskiej, powierzając Maryi swoje troski.

Rekolekcje poprowadził ks. Paweł Franus – katecheta szkolny, zaś swoją obecnością wspierali go nauczyciele: mgr. Anna Zubrzycka, mgr. Małgorzata Dydyk, mgr. Małgorzata Krupa, mgr. Alicja Chudzik, mgr. Dorota Goraj – Przybylska. Uczniowie po dotarciu do Kalwarii uczestniczyli w plenerowej Drodze Krzyżowej wokół sanktuarium. Poprzez niesienie symbolicznego krzyża, rozważania i śpiew jednoczyli się z Jezusem cierpiącym dla zbawienia świata. Następnie uczniowie mieli okazję do skorzystania z sakramentu pokuty, aby z oczyszczonym sercem przystąpić do uczestniczenia we Mszy Świętej przed cudownym obrazem Matki Bożej Słuchającej, ofiarowanej w intencji Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz wszystkich uczniów Zespołu Szkół. Całość rekolekcji zwieńczyło ognisko, spędzone pomimo dosyć chłodnej temperatury w gorącej atmosferze.

Jako społeczność szkolna chcemy wyrazić podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli materialnie udział młodzieży w rekolekcjach, przede wszystkim dziękujemy za ufundowanie bułeczek na ognisko Piekarni ze Stubna oraz za ufundowanie kiełbaski Panu Andrzejowi Pelc. Ponadto składamy podziękowania tym sponsorom, którzy chcieli pozostać anonimowi. Dziękujemy i wyrażamy wam naszą wdzięczność!