Oferta edukacyjna 2019/2020

Technikum Szkoła Branżowa I Stopnia
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH opis-https://zsoiz.radymno.edu.pl/index.php/technikum-zywienia-i-uslug-gastronomicznych/

Realizacja innowacji w zakresie:

toksykologia żywności

enoturystyka

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH opis-https://zsoiz.radymno.edu.pl/index.php/mechanik-operator-pojazdow-i-maszyn-rolniczych/

Realizacja innowacji w zakresie:

operatora wózka jezdniowego

TECHNIK  MECHANIZACJI  ROLNICTWA  I AGROTRONIKI opis-https://zsoiz.radymno.edu.pl/index.php/technik-mechanizacji-rolnictwa-i-agrotroniki/

Realizacja innowacji w zakresie:

postęp technologiczny w rolnictwie

systemy informatyczne w rolnictwie

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH opis-https://zsoiz.radymno.edu.pl/index.php/mechanik-pojazdow-samochodowych/

Realizacja innowacji w zakresie:

spawania

 

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA opis-https://zsoiz.radymno.edu.pl/index.php/technik-ochrony-srodowiska/

Realizacja innowacji w zakresie:

gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii

KIEROWCA – MECHANIK opis- https://zsoiz.radymno.edu.pl/index.php/kierowca-mechanik/
OPERATOR MASZYN LEŚNYCH opis-https://zsoiz.radymno.edu.pl/index.php/operator-maszyn-lesnych/
TECHNIK ROLNIK opis-https://zsoiz.radymno.edu.pl/index.php/technik-rolnik/

Realizacja innowacji w zakresie:

bioinżynieria

logistyka i eurologistyka w sektorze rolno spożywczym

KOWAL opis- https://zsoiz.radymno.edu.pl/index.php/kowal/
Realizacja innowacji w zakresie:spawaniakowalstwa artystycznego
TECHNIK HODOWCA KONI opis-https://zsoiz.radymno.edu.pl/index.php/technik-hodowca-koni/
Realizacja innowacji w zakresie:agroturystyka*możliwość zakwaterowania w internacie (bursa Jarosław)
ROLNIK opis-https://zsoiz.radymno.edu.pl/index.php/rolnik/

 


OGRODNIK opis-https://zsoiz.radymno.edu.pl/index.php/ogrodnik/

Realizacja innowacji w zakresie: florystyki

 

 

Nauka na KKZ w systemie zaocznym

Wykaz kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez naszą placówkę:

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA opis-Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacja: M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI opis- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacja: M.46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Kwalifikacja: MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH opis- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacja: M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Kwalifikacja: M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń  stosowanych w rolnictwie

Kwalifikacja: MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

TECHIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH opis- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacja: TG.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacja: TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

KUCHARZ opis- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacja: T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Kwalifikacja: TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH opis- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacja: M.18 Diagnozowanie  i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja: MG.18 Diagnozowanie  i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych