Podsumowanie projektu Bliżej Rynku Pracy

28 lutego w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyło się podsumowanie projektu BLIŻEJ RYNKU PRACY – KOMPLEKSOWY PROGRAM EDUKACJI ZAWODOWEJ W POWIECIE JAROSŁAWSKIM realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 . W ramach projektu w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie zrealizowane zostały zadania:

–   szkolenia i kursy dla nauczycieli ( carving, dekorowanie wyrobów cukierniczych, dietetyka, Auto Cad)

–    praktyki i staże zawodowe dla uczniów (realizacja działań w zakładach  pracodawców)

–  Wyposażenie warsztatów i pracowni ( zakup ciągnika rolniczego wyposażonego w GPS)

W spotkaniu Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele samorządu powiatowego – wicestarosta Mariusz Trojak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Wyczawski oraz przewodniczący Komisji Oświaty Stanisław Sopel,  dyrektorzy szkół i placówek, które były beneficjentami projektów, pracodawcy,  koordynatorzy podjętych działań oraz młodzież szkolna, która otrzymała wsparcie w ramach podjętych w projekcie działań

http://www.starostwo.jaroslaw.pl/images/stories/galerie/prwk/2019_02_28_podsumowanie/16.jpg