SZLACHETNA PACZKA

Wszyscy dobrze znamy, chociażby z mediów, ogólnopolską Akcję Szlachetna Paczka organizowaną rokrocznie w całej Polsce, która ma celu umożliwienie rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej godne przeżycie świąt Bożego Narodzenia. Od 26 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie uczniowie wraz z nauczycielami mieli okazję włączenia się do tej akcji poprzez pomoc rodzinie pana Rafała i pani Kingi, która wychowuje dwójkę dzieci: Maciusia i Gracjanka. Organizatorami akcji było Szkolne Koło Caritas wraz z księdzem Pawłem Franusem oraz Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem panią mgr. Anną Bielendą. Zbiórka potrzebnych rzeczy trwała do 6 grudnia, następnie uczniowie zaangażowani w szkolny wolontariat zapakowali rzeczy zgromadzone przez nauczycieli i uczniów jako darowizna na rzecz wspomnianej rodziny. W Akcję Szlachetna Paczka włączyło się całe Grono Pedagogiczne oraz kilkudziesięciu uczniów, którzy przynieśli rzeczy, o które prosiła rodzina w specjalnie przygotowanej liście. Dzięki Nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych rodzina otrzymała łózko piętrowe o wartości ok. 700 zł ponadto 10 dużych paczek z produktami żywnościowymi, chemicznymi, odzieżą, obuwiem oraz świąteczne upominki. Wartość przygotowanej paczki wyniosła około 2000 złotych.

Tak przygotowana Szlachetna Paczka trafiła 8 grudnia do centrum Szlachetnej Paczki w Jarosławiu w Szkole Podstawowej nr. 4. Dwójka wolontariuszy: Wiktoria Liszka i Karol Michalewski wraz z opiekunem ks. Pawłem Franusem przywiozła dary szkolnym busem w asyście pana Witolda Pirożka. Szkoła została odznaczona dyplomem Szlachetnej Paczki, zaś uczniowie przekazali koordynatorom świąteczne życzenia dla rodziny pana Rafała i pani Kingi podpisane przez Grono Pedagogiczne oraz uczniów.

„Więcej radości jest w dawaniu aniżeli w braniu”. Przeświadczeni o prawdziwości tego stwierdzenia mamy nadzieję że nasza skromna pomoc przyczyni się do piękniejszego przeżycia Bożego Narodzenia w rodzinie Pani Kingi i Pana Rafała!