Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Dyrektora Zbigniewa Petynii

Okolicznościowej listy do pracowników oświaty z okazji ich święta skierowali: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Najważniejszą częścią programu uroczystości było wręczenie odznaczeń oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch wręczyła nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej – Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jest to odznaczenie nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Pani Kurator wręczyła również dyplomy poświadczające przyznanie nagród finansowych za pracę w oświacie, czyli nagród Ministra Edukacji Narodowej i nagród samego Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Tradycyjnie także Prezydent Robert Choma wręczył przyznane przez siebie nagrody wyróżniającym się nauczycielom z przemyskich placówek oświatowych.

Oprawę artystyczną Dnia Edukacji Narodowej zapewnił Przemyski Młodzieżowy Chór Kameralny ”Vox Iuventum”, którego założycielem i dyrygentem jest Piotr Szelążek.

https://przemysl.pl/51788/dzien-edukacji-narodowej-w-przemyskiej-bibliotece.html