Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r. odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych  im, Adama Mickiewicza uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019. W sali gimnastycznej zebrała się młodzież i grono pedagogiczne oraz administracja i pracownicy obsługi. Odśpiewanie hymnu narodowego, a potem wspomnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej stanowiły wzorcowy akt postawy patriotycznej zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Dopełnieniem tego była minuta ciszy jako hołd złożony poległym za wolność i niepodległość Polski.

 

Pierwszego września 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych  im, Adama Mickiewicza  rozpoczął się nowy etap w historii szkoły, ponieważ urząd dyrektora szkoły objęła pani Małgorzata Czyż.  Nominację na dyrektora szkoły wręczył Sekretarz Starostwa Powiatowego Pan Stanisław Sopel.

W imieniu całej społeczności Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych  im, Adama Mickiewicza  życzymy nowej pani dyrektor wielu sukcesów w pracy, nieustających powodów do dumy z osiągnięć uczniów i absolwentów szkoły, stałego wsparcia od zawsze zaangażowanej i pomocnej kadry pedagogicznej i pracowników obsługi oraz „dobrych wiatrów” w oświacie, tak aby nasza wspaniała szkoła mogła kontynuować swoje wieloletnie już tradycje dobrego kształcenia i wychowania.Życzymy wszystkiego najlepszego na nowym etapie pani życia i życia szkoły!

Wszystkim nauczycielom i uczniom życzymy wielu sukcesów w pracy i nauce oraz lepszego naboru w przyszłym roku szkolnym.