Prezentacja szkoły podczas Jarmarku Funduszy Europejskich

Dnia  11 maja 2018r.  na jarosławskim rynku, odbył się Integracyjny Jarmark  Funduszy Europejskich – DOFE na Podkarpaciu połączony z obchodami Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.  W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządów, uczelni, szkół, przedszkoli, instytucji użyteczności publicznej, organizacji pozarządowych, uczniowie, rodziny i sympatycy PSONI, mieszkańcy powiatu jarosławskiego.

Podczas jarmarku  odbyła się prezentacja szkół powiatu jarosławskiego  realizujących projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Nasza szkoła w ramach upowszechniania projektów i rezultatów uzyskanych w tych projektach  prezentowała:

–  rezultaty uzyskane przez uczestników projektu  finansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ pn „Staż zagraniczny szansą sukcesu zawodowego”(poczęstunek przygotowany z wykorzystaniem receptur, metod i technik sporządzania i serwowania potraw, poznanych na stażu w niemieckich zakładach gastronomicznych),

 

– doposażenie warsztatów i pracowni szkolnych  w ramach projektu „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

– upowszechnianie projektu pn „Dobry fachowiec  zdobywa wiedzę  u źródeł” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowanie  pochodzi z projektu Ponadnarodowa mobilnośćuczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.

 

Dodaj komentarz