SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2018

ZSOiR w Radymnie został zakwalifikowany

do kolejnej edycji programu

,,SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2018

Program ,,SZKOLNY KLUB SPORTOWY„, jest dziełem systemowym skierowanym do uczniów szkół: podstawowych ,gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek,płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie ,podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych.

CEL PROGRAMU:

1.Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej, przez młodzież.

2.Poprawa sprawności fizycznej ,stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.

3.Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

4.Zwiększanie oferty ogólnodostępnych bezpiecznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

5.Stymulowanie podejmowanej aktywności fizycznej mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie.

6.Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych.

7.Optymalizacja wykorzystanie szkolnej infrastruktury sportowej w tym infrastruktury przyszkolnej.

8.Promocje różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

Zajęcia w naszej szkole będą odbywały się

we wtorek i czwartek od godz.14:00

*piłka nożna

*piłka siatkowa

*tenis stołowy

*kolarstwo

Prowadzącym zajęcia są

mgr Anna Kalisz

mgr Bogusław Sierżęga

Więcej informacji na temat zajęć będą udzielać prowadzący.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Dodaj komentarz