Młodzieżowa Rada Miasta Radymno

W dniu 22.03.2017r. młodzież naszej szkoły wraz z opiekunem SU mgr Anną Bielendą wzięła udział w I inauguracyjnym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta Radymna. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miasta Radymna Pan Witold Pawlik. Przywitał serdecznie zebraną młodzież i zaproszonych gości, po czym przedstawił wybranych, młodych Radnych. Określił też cel statutowy,  zadania i kompetencje członków Młodzieżowej Rady Miasta. Podczas obrad MRM wybrano przewodniczącą, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika. Uczniowie naszej szkoły zgłosili się do pełnienia funkcji protokolanta i do komisji skrutacyjnej. Młodzieżowa Rada Miasta została powołana przy Radzie Miasta Radymna jako samorządna komórka składająca się z młodych ludzi z terenu miasta Radymna uczęszczających do gimnazjum, szkoły średniej oraz takich osób, które mieszkają w Radymnie, ale uczęszczają do szkoły w innym mieście. Celem głównym MRM jest zachęcenie młodzieży do włączenia się w rozwój i współtworzenie nowego oblicza naszego miasta. Młodzieżowej Radzie Miasta życzymy wielu ciekawych pomysłów, inicjatyw oraz  sukcesów.

Dodaj komentarz