Nauczyciele

mgr Petynia Zbigniew – Dyrektor

mgr inż. Mianowski Grzegorz – Wicedyrektor

mgr inż. Czyż Małgorzata – Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr Bogdan Bazan

mgr Bielenda Anna

mgr inż. Biesiadecka Magdalena

mgr Buczek Władysław

mgr Chudzik Alicja

mgr Dydyk Małgorzata

ks.  Fejkiel Jakub

mgr Goraj-Przybylska Dorota

mgr inż. Hawro Zofia

mgr Kalisz Anna

mgr Kalisz Piotr

mgr inż. Kiper Józef

mgr Koniuch Zdzisław

mgr inż. Kontek Janusz

mgr Krupa Małgorzata

mgr Kupka Andrzej

mgr Kurasz Alicja

mgr Kuszaj Henryk

mgr Lisowski Jan

 

mgr Mrozowicz Jolanta

 

mgr inż. Pałczyński Marek

mgr Pikor Iwona

mgr Pych Zbigniew

mgr Sierżęga Bogusław

mgr inż. Smoleń Jacek

mgr Stopa Bożena

mgr Sus Tomasz

mgr Szymański Andrzej

mgr Trelka Wiesław

mgr Zubrzycka Anna

inż. Krzysztof Bieniasz